קין והבל היו אחים – הבנים של אדם וחוה . קין היה האח הבכור , והבל האח הצעיר . קין היה עובד אדמה , והבל רועה צאן . שניהם הביאו מנחה ( מתנה ) לה , ' אבל ה' קבל רק את המנחה של הבל . ומה קין עשה ? קין עשה מעשה אים ונורא – הוא הרג את הבל . לדת קין והבל א והאדם ידע את חוה אשתו , ותהר ותלד את קין , ותאמר : קניתי איש את יהוה . ב ותסף ללדת את אחיו את הבל , ויהי הבל רעה צאן , וקין היה עבד אדמה . ותהר : ( א ) הרתה , היתה בהריון . קניתי איש את יהוה : ( א ) השם "קין" קשור למלה " קניתי . " בפרק הזה "קניתי" הוא "יצרתי . " חוה אומרת : יצרתי ילד יחד עם . 'ה רעה צאן : ( ב ) מי שמגדל כבשים ועזים ויוצא אתם לשדה . עבד אדמה : ( ב ) אכר , חקלאי . מי שעובד בשדה ומגדל תבואה או ירקות . קין והבל מביאים מנחה , מתנה לה'  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית