ברוכים הבאים לספור גן עדן ! הספור מספר על האדם הראשון שה' ברא , על החיים של האדם בגן עדן ועל התפקיד שלו , עד ש ... יום אחד ה' הבין שהאדם לבדו ! בהתחלה ה' ברא את החיות , ואז את ... האשה ! והאדם ? האדם כבר לא היה לבד ! היום השביעי א ויכלו השמים והארץ וכל צבאם . ב ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה , וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה . ג ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו , כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות . ויכלו : ( א ) הסתימו , נגמרו . הבריאה שלהם הסתימה . צבאם : ( א ) כל מה שנברא אתם . וישבת , ( ב ) שבת : ( ג ) הפסיק . האדם בגן עדן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית