ברוכים הבאים לספר בראשית – הספר הראשון בתורה ובתנ"ך . ברוכים הבאים לבריאת העולם ! הפרק הראשון מספר איך אלהים ברא את העולם בצורה מסדרת במשך ששה ימים : בכל יום הוא ברא משהו חדש , והוסיף על מה שברא ביום הקודם . ביום הראשון הוא ברא את האור , ביום השני את השמים , וכך הלאה עד שביום הששי אלהים ברא את האדם . וביום השביעי ... שבת מנוחה . לפני בריאת העולם א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ . ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום , ורוח אלהים מרחפת על פני המים . היום הראשון ג ויאמר אלהים : יהי אור . ויהי אור . ד וירא אלהים את האור כי טוב , ויבדל אלהים בין האור ובין החשך . ה ויקרא אלהים לאור יום , ולחשך קרא לילה . ויהי ערב ויהי בקר יום אחד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית