ברכת ההורים : הדביקו תמונה מטקס קבלת ספר התורה בראשית עם ביאורים וציורים על פי תכנית הלימודים לכיתות א-ב לבתי הספר הממלכתיים כתיבת הביאורים : ד"ר יסכה זימרן ניהול הפיתוח : תמר סלהוב ליווי הפיתוח : מרים בלומנטל , ראש צוות מקרא , מטח ייעוץ דידקטי : נירה לוין , צוות חינוך לשוני , מטח תקצירים : נויה שגיב עריכת לשון ומגדר וניקוד : אלפא אלשיך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית