זאב אינני רודף לטאות . לפנים - -ימים הייתי יושב בחולות ואורב . יצאה לטאה - אני אליה . היא בורחת - אני אחריה . וכך שעות : בחולות בין שיחין ומערות , בין סלעים ועצים , בין צבר וקוצים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית