בתחילת הקיץ הופיעה בעיתון הכותרת : מכת היתושים חוזרת כותרת ראשית היא הכותרת שמופיעה בתחילת הידיעה . הכותרת הראשית צריכה להיות קצרה ומושכת , ותפקידה לסקרן את קוראי העיתון ולמשוך אותם לקרוא את הידיעה . בדרך כלל היא כתובה באותיות גדולות ומודגשות . שיחה בכיתה . 1 האם תרצו לקרוא את הידיעה שזו הכותרת הראשית שלה ? בתשובה שלכם העזרו בכתוב במסגרת הכחולה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית