מוזאון פעיל עין יעל נמצא באזור נחל רפאים בירושלים . המוזאון נבנה בעקבות עבודת מחקר של ארכאולוגים שגילו במקום הוכחות למה שהיה שם פעם . בעבר עמים שונים עבדו בחקלאות ובמלאכות שונות בעמק רפאים . במוזאון יש פעילויות לתלמידים ולמשפחות בכל מיני נושאים שבעזרתם אפשר ללמוד על מה שהיה במקום פעם . למשל , יש סדנאות ( חוגים ) בנושא של " שימור מלאכות עתיקות . " הפעילות לבתי ספר נמשכת כשלוש שעות וכוללת סיור באתר עין יעל ושתי סדנאות לבחירה . . 1 בעמוד הבא פירוט על חלק מהסדנאות שאפשר להשתתף בהן . עיינו בטבלה לפני שתעברו לפעילות . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית