גורן - מקום שאליו מביאים את התבואה שאספו מהשדה ) למשל , חיטה ושעורה ( ארצות המקרא - ארצות המוזכרות בתנ"ך ב . אילו שני מקומות מסקרנים אתכם והייתם רוצים לקרוא עליהם ולקבל עוד מידע ? שיחה בכיתה ג . מדוע החלטתם להמשיך לקרוא על כל אחד משני המקומות שבחרתם ? חשבו מה סקרן אתכם או מצא חן בעיניכם בכל אחד מהמקומות . כדי לקרוא על " עמק הצבאים" המשיכו לקרוא בעמוד זה . כדי לקרוא על " מוזאון פעיל עין יעל" עברו לעמוד . 110 כדי לקרוא על " מוזאון הטבע בירושלים" עברו לעמוד . 113 כדי לקרוא על " מוזאון ארצות המקרא ירושלים" עברו לעמוד . 116  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית