ג . בחרו מילה אחת וחקרו אותה : אילו אותיות מרכיבות אותה ? אילו צלילים נשמעים בה ? האם היא מזכירה לכם משהו ? האם היא מתאימה לדבר שהיא מתארת ? נסו להסביר איך נוצרה . לקראת סיום . 1 יצירת פעלים משמות עצם היא אחת הדרכים ליצור מילים בעברית : שם הפועל "לטלפן" נוצר משם העצם "טלפון , " שם הפועל "למפות" נוצר משם העצם "מפה" ועוד . א . אילו פעלים מתאימים לשמות העצם האלה ? השלימו את שם הפועל לפי הדוגמה . חשמל - לחשמל כדור - דוגמן - מלכודת ב . השלימו את שם העצם המתאים לפועל בכל משפט . הוא ימסגר את התמונה = הוא יכניס את התמונה ל כיכבתי בתוכנית טלוויזיה = הייתי בתוכנית טלוויזיה מגנטתי את כל הילדים כשסיפרתי להם את הסיפור = כל הילדים נצמדו אליי כמו ל כשסיפרתי להם את הסיפור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית