. 1 בארץ ישראל גדלו תאנים כבר לפני 5000 שנה . . 2 התאנה היא אחד משבעת המינים המוזכרים בתורה . שבעת המינים מסמלים את טוב הארץ . נהוג להזכיר אותם בחג הביכורים ובט"ו בשבט : " כי יהוה אלהיך , מביאך אל-ארץ טובה [ ... ] : ארץ חטה ושערה , וגפן ותאנה ורמון ; ארץ-זית שמן , ודבש " . דברים 'ח- 'ז , 'ח . 3 " איש תחת גפנו ותחת תאנתו " מופיע כמה פעמים בתנ"ך . הוא מבטא מצב של שלום וביטחון , שלוה ושקט . . 4 החכמים שחיו בארץ ישראל השוו את פרי התאנה לתורה , כי אין בו חלקים מיותרים , כמו בתורה : " למה נמשלה תורה לתאנה ? כל הפרות יש בהם פסלת : תמרים יש בהם גרעינים , ענבים יש בהם חרצנים , רמונים יש בהם קליפין , אבל תאנה כלה יפה לאכל . כך דברי תורה אין בהם פסלת . " ילקוט שמעוני יהושע א-רמז ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית