את הסיפור שלפניכם חיברו חכמים שלמדו תורה בארץ ישראל לפני 1 , 500-כ שנה . חלקים גדולים ממנו כתובים כדו-שיח בין אנשים שונים , אבל לא כתוב מי אומר כל משפט . בזמן שאתם קוראים את הסיפור או מקשיבים לקריאה שלו , בדקו שאתם מבינים מי מדבר כל פעם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית