פונקציה קווית פונקציה קווית היא פונקציה שקצב ההשתנות שלה אחיד . הגרף של פונקציה קווית הוא קו ישר . לקצב ההשתנות של פונקציה קווית קוראים שיפוע . כל ביטוי מהצורה f ( x ) = mx + b מייצג פונקציה קווית . b–ו m ) הם מספרים כלשהם , כולל ( . 0 המספר m נקרא מקדם של , x והוא מייצג את שיפוע הפונקציה . המספר b נקרא איבר חופשי . אפיוני פונקציה קווית כאשר הגרף עולה , השיפוע חיובי ושווה לגובה המדרגה שרוחבה . 1 כאשר הגרף יורד , השיפוע שלילי ושווה לנגדי של גובה המדרגה שרוחבה . 1 כאשר הגרף קבוע , השיפוע אפס . פונקציה קווית עולה - שיפוע חיובי שיפוע הפונקציה הוא . 3 פונקציה קווית יורדת - שיפוע שלילי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית