פונקציה קווית א . פונקציה קווית בייצוגים שונים ( עמ' 10-5 בספר ) ( 3 א . 1 כן , 6 2 כן , 2 ב . 1 כן , 6 2 כן , -2 ג . 1 לא 6 לא ( 5 א . עולה ב . יורדת ג . עולה ד . קבועה ( 6 א . שיפוע ,-1 יורד ב . שיפוע , 1 עולה ג . שיפוע , 3 עולה ד . שיפוע , 0 קבוע ( 7 א . עולה ב . יורדת ג . קבועה ( 10 א . שיפוע ,-1 יורדת ב . הקשר בין הייצוגים של פונקציה קווית ( עמ' 35-11 בספר ) ( 1 א . , f ( x ) = 2 x + 10 שיפוע , 2 עולה ב . , g ( x ) = 5 x + 100 שיפוע , 5 עולה ג . , k ( x ) = 4 x שיפוע , 4 עולה ( 4 א . , f ( x ) = 2 ב x + 4 מקדם , 2 איבר חופשי , 4 שיפוע 2 ב . לא קווית ג . , f ( x ) = 3 ב x + 5 מקדם , 3 איבר חופשי , 5 שיפוע 3 ד . , f ( x ) = -3 ב x - 1 מקדם ,-3 איבר חופשי ,-1 שיפוע -3 ה . , f ( x ) = 1 ב x + 2 מקדם , 1 איבר חופשי , 2 שיפוע 1 ו . , f ( x ) = -1 ב x + 100 מקדם ,-1 איבר חופשי , 100 שיפוע -1 ז . , f ( x ) = 0 ב x + 3 מקדם , 0 איבר חופשי , 3 שיפוע 0 ח . , f ( x ) = ב x + 0 מקדם , 2 איבר חופשי , 0 שיפוע 2 ט . לא קווית י . , f ( x ) = 2 ב x + 0 מקדם , 2 5 5 5 איבר חופשי , 0 שיפוע 2 יא . , f...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית