פונקציה קווית א . פונקציה קווית בייצוגים שונים 1 נתון גרף של פונקציה קווית . א . בנו טבלת ערכים לפי הגרף הנתון . ב . מהו האפיון של הפונקציה ומהו השיפוע שלה ? 2 לכל טבלת ערכים התאימו גרף . הסבירו . 3 בכל סעיף נתונה פונקציה קווית . 1 האם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה ? 2 מהו השיפוע של הפונקציה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית