מה נלמד ? חישובים שונים במשולש שווה–שוקיים שימוש במשוואות לחישובים שונים שימוש במשפטים להוכחת טענות שונות 1 בסרטוט שלפניכם הנקודה D נמצאת על . BC המשולש ADB הוא שווה–שוקיים : AD = BD B = 15 ° , CAD = 65 ° א . חשבו את . › ב . מצאו את הגודל של . C 2 הקטע AK הוא תיכון לצלע JL במשולש . AJL › AJK הוא משולש שווה–צלעות . חשבו את זוויות המשולש . AJL › ABC 3 הוא משולש שווה–שוקיים : BC = AC AD חוצה את CAD = 15 ° , CAB חשבו את גודלי הזוויות של . › ABC  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית