מה נלמד ? קטעים מיוחדים במשולש משולש שווה–שוקיים השערה , משפט וההוכחה שביניהם תכונות של משולש שווה–שוקיים 1 נמקו את הטענה : תיכון במשולש מחלק את המשולש לשני משולשים שווי–שטח . היעזרו בסרטוט של משולש , ABC וסמנו עליו את התיכון - AD תיכון לצלע . BC ( אין צורך לדייק בסרטוט ( . תזכורת קטעים מיוחדים במשולש תיכון במשולש הוא קטע המחבר בין קדקוד של המשולש לאמצע הצלע הנמצאת מול קדקוד זה . דוגמה במשולש שבסרטוט הקטע BD הוא תיכון לצלע , AC כלומר : AD = DC  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית