מה נלמד ? משפט החפיפה צלע–צלע–צלע ( צצ ( צ" דיון 1 א . חתכו שקף לשלושה חלקים . על חלק אחד סרטטו קטע שאורכו מ"ס 4 , על השני סרטטו קטע שאורכו מ"ס 5 , ועל החלק השלישי - קטע שאורכו מ"ס 7 . הניחו את השקפים זה על זה ונסו ליצור משולש שהקטעים הם צלעותיו . העתיקו את המשולש לנייר שקוף . נסו ליצור משולש אחר שהקטעים שעל השקפים הם צלעותיו . העתיקו גם אותו לנייר שקוף . בדקו אם שני המשולשים שקיבלתם חופפים . ב . נסו לסרטט משולש אחר שאורכי צלעותיו הם מ"ס 4 , מ"ס 5 מ"ס 7–ו שאינו חופף למשולש שיצרתם בסעיף א . האם הצלחתם ? הסבירו . משפט משפט החפיפה צלע–צלע–צלע ( צצ"צ ) אם אורכי הצלעות במשולש אחד שווים ( אחד לאחד ) לאורכי הצלעות במשולש אחר - אז שני המשולשים חופפים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית