מה נלמד ? משפט החפיפה זווית–צלע–זווית ( זצ ( ז" דיון 1 נועם סרטט משולש ששתיים מזוויותיו הן . B = 45 ° –ו A = 25 ° . א סרטטו גם אתם משולש כזה . ( היעזרו בסרגל ובמד–זווית ( . השוו בין המשולש שסרטטתם למשולשים של חבריכם לכיתה . ב . האם ניתן לקבוע בוודאות שסרטטתם משולש חופף למשולש של נועם ? ג . נועם מדווח שבסרטוט שלו אחת הצלעות היא באורך מ"ס 6 . היעזרו במידע הזה וסרטטו משולש מתאים . האם כעת ניתן לקבוע בוודאות שסרטטתם משולש חופף למשולש של נועם ? ד . נועם מדווח שבמשולש שלו הצלע שאורכה מ"ס 6 נמצאת בין הזוויות . B–ו A היעזרו במידע הזה כדי לסרטט משולש חופף למשולש של נועם . לפניכם שני משולשים . גודלן של שתי זוויות במשולש אחד שווה לגודלן של שתי זוויות במשולש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית