מה נלמד ? תחום ההצבה של ביטוי אלגברי פתרון משוואות בעזרת מבנה המשוואה צמצום שברים הכוללים משתנים פתרון משוואות בעזרת כפל בביטוי תחום ההצבה של ביטוי אלגברי 1 הציבו את ערכי המשתנים ומצאו את ערכי הביטויים . אם לדעתכם אי–אפשר למצוא ערך של ביטוי מסוים - הסבירו מדוע . לפעמים , כשמציבים בביטוי ערך כלשהו של משתנה , אי–אפשר לחשב את ערך הביטוי . 3 דוגמה x - 1 אם נציב בביטוי , x = 1 נקבל . 3 = כידוע , חילוק 0–ב איננו מוגדר . 1 - 1 0 לכן כאשר , x = 1 הביטוי 3 איננו מוגדר . x - 1 תחום ההצבה של ביטוי אלגברי הוא כל המספרים שהצבתם בביטוי האלגברי מאפשרת לחשב את ערך הביטוי . תחום ההצבה של הביטוי 3 הוא x › 1 ( כלומר , כל המספרים חוץ . ( 1-מ x - 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית