מה נלמד ? פתרון שאלות אחוזים בעזרת טבלות התאמה הגדלה והקטנה באחוזים אחוזים ואומדן דיון 1 בכל סעיף נתונות שאלה וטבלה . 1 ענו על השאלה . 2 מלאו את הטבלה המופיעה ליד השאלה . 3 הסבירו מדוע מתקיימת פרופורציה בשורות הטבלה . 4 ציינו אילו פרופורציות נוספות קיימות בטבלה . א . בחטיבת הביניים "ראשונים" לומדים 300 תלמידים . 10 % מהם משתתפים בחוגי מחשבים של העירייה . כמה תלמידים מהחטיבה משתתפים בחוגי המחשבים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית