מה נלמד ? משמעות האחוז הקשר בין אחוזים לשברים פשוטים ולמספרים עשרוניים דיון 1 לפניכם סרטוט מוקטן של מתחם הנופש בשכונת אביב . המתחם כולל בריכה קטנה לילדים , הבנויה על 3 % משטח המתחם , ובריכה גדולה יותר למבוגרים . שאר השטח של המתחם הוא מדשאה . א . על איזה אחוז משטח המתחם בנויה הבריכה למבוגרים ? הסבירו . ב . איזה אחוז משטח המגרש תופסת המדשאה ? ג . מלאו את הטבלה . ד . מהו לדעתכם אחוז אחד של כמות ? מהם לדעתכם 100 % של כמות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית