מה נלמד ? ביצוע אותן פעולות בשני האגפים במהלך פתרון האי–שוויון דיון 1 א . פתרו את האי–שוויון . 4 x - 3 > 13 ב . סיגל אמרה שאפשר לפתור את האי–שוויון 4 x - 3 > 13 באופן דומה לפתרון משוואה . 1 הסבירו את דרך הפתרון של סיגל . 2 האם קיבלתם בסעיף א אותה תשובה כמו סיגל ? הפתרון של סיגל : 4 x - 3 > 13 / + 3 4 x > 16 / : 4 x > 4 הפתרון : x > 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית