מה נלמד ? מהו יחס ישר ? מהו יחס הפוך ? תיאור יחס ישר ויחס הפוך בייצוג אלגברי ובייצוג גרפי דיון 1 מנהלת מתנ"ס מארגנת ימי בילוי לקבוצות של ילדים . המנהלת מתעניינת במחירי הבילוי בשני מקומות - בבריכה ובלונה פארק . מתברר ששיטות התשלום בשני המקומות שונות : בלונה פארק כל ילד משלם דמי כניסה . ₪ 20 בבריכה מחיר הכניסה לקבוצה כולה הוא , ₪ 2 , 520 והילדים מתחלקים ביניהם בתשלום שווה בשווה . כדי להשוות בין העלויות של שני הבילויים המנהלת מכינה טבלה לכל אחת משיטות התשלום . א . השלימו את הטבלאות . ב . בכל אחת משיטות התשלום מעורבים שלושה גדלים . לכל שיטת תשלום ציינו מהם הגדלים ובדקו אילו מהם משתנים ואילו קבועים . ג . בכל שיטת תשלום סמנו x–ב את מספר הילדים בקבוצה ובy– את הגודל המשתנה האחר . תארו קשרים המתקיימים בין שני המשתנים , . y–ו x ד . השוו את הקשרים בין המשתנים בשיטת התשלום בלונה פארק לקשרים בין המשתנים בשיטת התשלום בבריכה . במה הם דומים ובמה הם שונים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית