מה נלמד ? מהי פרופורציה ? קנה מידה יחס ופרופורציה בין גדלים מסוגים שונים דיון 1 בחדר האוכל משתמשים בתרכיז מנגו להכנת מיץ . למדידת כמויות התרכיז והמים משתמשים בכוסות אחידות בגודלן . התרשים שלפניכם מתאר את כמויות התרכיז והמים שמהן הכינו את המיץ בכל מכל . א . האם יש בין המכלים שניים שהמיץ שבהם הוא בדיוק באותו טעם ? הסבירו . ב . סדרו את המכלים לפי מידת המתיקות של המיץ שהתקבל בהם . ג . חשבו את היחס בין כמות התרכיז לכמות המים בכל מכל . הסבירו מה הקשר בין היחסים שמצאתם לבין תשובותיכם לסעיפים הקודמים . פרופורציה היא שוויון בין יחסים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית