מה נלמד ? מציאת שיפוע של פונקציה קווית על פי שתי נקודות על גרף הפונקציה 1 בניסוי שערכו במעבדה חיממו נוזל בקצב קבוע . פעמיים במהלך הניסוי נמדדה הטמפרטורה של הנוזל . ענו על פי הנתונים בגרף : א . באיזה קצב חיממו את המים ? הסבירו . ב . מה הייתה טמפרטורת הנוזל כעבור 9 דקות מתחילת הניסוי ? דיון 2 לפניכם גרף של הפונקציה הקווית . f ( x ) בגרף מצוירות שלוש מדרגות , וליד כל מדרגה מצוין הרוחב שלה . ליד המדרגה האמצעית מצוין גם הגובה שלה . א . האם לדעתכם אפשר לדעת מהם הגבהים של שתי המדרגות האחרות ? הסבירו . ב . מהו שיפוע הפונקציה ? f ( x )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית