שאלות בשברים פשוטים . 1 תלמידי הכיתה זכו בפרס כספי והוא חולק ביניהם שווה בשווה . 1 כל תלמיד קיבל מהסכום הכללי . 24 כמה תלמידים בכיתה ? 1 . 2 אימא אפתה פיצה עגולה . מהפיצה אכלו ההורים , 2 ואת החלק הנותר חילקה האם בין 4 ילדיה . איזה חלק מהפיצה קיבל כל ילד ? 1 . 3 דן הקדיש 3 שעות להכנת שיעורי הבית ומהם שעה להכנת שיעורי הבית בחשבון . 2 איזה חלק מהזמן הקדיש דן לשיעורי הבית בחשבון ? . 4 נהג מונית יצא לדרך שאורכה מ"ק 420 , הוא עבר מ"ק 280 ועצר למנוחה . נהג אוטובוס יצא לדרך שאורכה מ"ק 450 ולאחר מ"ק 270 עצר למנוחה . למי משני הנהגים נותר לעבור חלק גדול יותר מהדרך שלו ? . 5 א . כמה דקות הן : 3 5 של שעה ? 1 שעות ? 4 6 ב . איזה חלק מהשעה הן : 25 דקות ? 12 דקות ? . 6 בבית הספר 3 כיתות א . בכיתה א 36 1 תלמידים . 1 מספר התלמידים בכיתה א 2 גדול ב– ממספר התלמידים בכיתה א . 1 9 1 בכיתה א 3 מספר התלמידים קטן ב– ממספר התלמידים בכיתה א . 1 6 כמה תלמידים יש בשכבת כיתות א ? . 7 תלמידים למדו 25 ימים בחודש בן 30 ימים . איזה חלק מהחודש לא למדו התלמידים ? . 8 בכל גביע יוגורט של 150 גרם יש 12 גרם שומן . בכל חבילת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית