מה נלמד ? ייצוג אלגברי של פונקציה קווית שיפוע של פונקציה קווית בייצוגים שונים מצבים הדדיים בין שני גרפים של פונקציה קווית נקודות חיתוך של גרף הפונקציה הקווית עם הצירים 1 לפניכם תיאורים מילוליים של פונקציות . א . בחנות ירקות מחיר כל ק"ג עגבניות הוא ח"ש 4 . x מייצג את המשקל בק"ג של העגבניות שקונים ; k ( x ) מייצג את התשלום עבור העגבניות בש . ח" ב . בחברת המוניות "דרכים" תעריף הנסיעה הוא תשלום התחלתי ח"ש 10 - , ותוספת ח"ש 2 - לכל קילומטר של נסיעה . x מייצג את מרחק הנסיעה בק"מ ; f ( x ) מייצג את מחיר הנסיעה בש . ח"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית