פונקציה קווית א . פונקציה קווית בייצוגים שונים 5 ב . הקשר בין הייצוגים של פונקציה קווית 11 ג . פתרון בעיות מילוליות - חלק א 36 › מחשבים ולא רק 46 ... ד . שיפוע של פונקציה קווית לפי שתי נקודות 48 ה . מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית 59 ו . פתרון בעיות מילוליות - חלק ב 71 › מחשבים ולא רק 88 ... יחס ופרופורציה א . יחס 89 ב . פרופורציה 112 › מחשבים ולא רק 129 ... ג . יחס ישר ויחס הפוך 130 › מחשבים ולא רק 145 ... אי–שוויונות א . פתרון אי–שוויונות על ידי השוואת פונקציות 146 ב . פתרון אי–שוויונות על ידי ביצוע אותן פעולות בשני האגפים 163 › מחשבים ולא רק 172 ... אחוזים א . אחוזים בייצוגים שונים 173 ב . פתרון שאלות אחוזים 183 › מחשבים ולא רק 206 ... המשך תוכן העניינים ) המשך מעמוד קודם (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית