א ובנימן הוליד את-בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי : ב נוחה הרביעי ורפא החמישי : ג ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד : ד ואבישוע ונעמן ואחוח : ה וגרא ושפופן וחורם : ו ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל-מנחת : ז ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את-עזא ואת-אחיחד : ח ושחרים הוליד בשדה מואב מן-שלחו אתם חושים ואת-בערא נשיו : ט ויולד מן-חדש אשתו את-יובב ואת-צביא ואתמישא ואת-מלכם : י ואת-יעוץ ואת-שכיה ואת-מרמה אלה בניו ראשי אבות : יא ומחשים הוליד את-אביטוב ואת-אלפעל : יב ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את-אונו ואתלד ובנתיה : יג וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את-יושבי גת : יד ואחיו ששק וירמות : טו וזבדיה וערד ועדר : טז ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה : יז וזבדיה ומשלם וחזקי וחבר : יח וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל : יט ויקים וזכרי וזבדי : כ ואליעני וצלתי ואליאל : כא ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי : כב וישפן ועבר ואליאל : כג ועבדון וזכרי וחנן : כד וחנניה ועילם וענתתיה : כה ויפדיה ופנואל בני ששק : כו ושמשרי ושחריה ועתליה : כז ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם : כח אלה רא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית