א בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל : ב וראיה בן-שובל הוליד את-יחת ויחת הליד את-אחומי ואת-להד אלה משפחות הצרעתי : ג ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני : ד ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני-חור בכור אפרתה אבי בית לחם : ה ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה : ו ותלד לו נערה את-אחזם ואתחפר ואת-תימני ואת-האחשתרי אלה בני נערה : ז ובני חלאה צרת וצחר ואתנן : ח וקוץ הוליד את-ענוב ואת-הצבבה ומשפחות אחרחל בן-הרום : ט ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב : י ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם-ברך תברכני והרבית את-גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר-שאל : יא וכלוב אחי-שוחה הוליד את-מחיר הוא אבי אשתון : יב ואשתון הוליד אתבית רפא ואת-פסח ואת-תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה : יג ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת : יד ומעונתי הוליד את-עפרה ושריה הוליד את-יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו : טו ובני כלב בן-יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז : טז ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל : יז ובן-עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את-מרים ואת-שמי וא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית