א אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון : ב דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר : ג בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת-שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו : ד ותמר כלתו ילדה לו את-פרץ ואת-זרח כל-בני יהודה חמשה : ה בני-פרץ חצרון וחמול : ו ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה : ז ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם : ח ובני איתן עזריה : ט ובני חצרון אשר נולד-לו את-ירחמאל ואת-רם ואת-כלובי : י ורם הוליד את-עמינדב ועמינדב הוליד אתנחשון נשיא בני יהודה : יא ונחשון הוליד את-שלמא ושלמא הוליד את-בעז : יב ובעז הוליד את-עובד ועובד הוליד את-ישי : יג ואישי הוליד את-בכרו את-אליאב ואבינדב השני ושמעא השלישי : יד נתנאל הרביעי רדי החמישי : טו אצם הששי דויד השבעי : טז ואחיותיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשה-אל שלשה : יז ואביגיל ילדה אתעמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי : יח וכלב בן-חצרון הוליד את-עזובה אשה ואת-יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון : יט ותמת עזובה ויקח-לו כלב את-אפרת ותלד לו את-חור : כ וחור הוליד את-אורי ואורי הוליד את-בצלאל : כא ואחר בא חצרון אל-בת-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית