א ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין ותרתין : ב שפר קדם דריוש והקים עלמלכותא לאחשדרפניא מאה ועשרין די להון בכל-מלכותא : ג ועלא מנהון סרכין תלתא די דניאל חד-מנהון די-להון אחשדרפניא אלין יהבין להון טעמא ומלכא לא-להוא נזק : ד אדין דניאל דנה הוא מתנצח על-סרכיא ואחשדרפניא כל-קבל די רוח יתירא בה ומלכא עשית להקמותה על-כל-מלכותא : ה אדין סרכיא ואחשדרפניא הוו בעין עלה להשכחה לדניאל מצד מלכותא וכל-עלה ושחיתה לא-יכלין להשכחה כל-קבל די-מהימן הוא וכל-שלו ושחיתה לא השתכחת עלוהי : ו אדין גבריא אלך אמרין די לא נהשכח לדניאל דנה כל-עלא להן השכחנה עלוהי בדת אלהה : ז אדין סרכיא ואחשדרפניא אלן הרגשו על-מלכא וכן אמרין לה דריוש מלכא לעלמין חיי : ח אתיעטו כל סרכי מלכותא סגניא ואחשדרפניא הדבריא ופחותא לקימה קים מלכא ולתקפה אסר די כל-די-יבעה בעו מן-כל-אלה ואנש עדיומין תלתין להן מנך מלכא יתרמא לגב אריותא : ט כען מלכא תקים אסרא ותרשם כתבא די לא להשניה כדת-מדי ופרס די-לא תעדא : י כל-קבל דנה מלכא דריוש רשם כתבא ואסרא : יא ודניאל כדי ידע די-רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית