א בלשאצר מלכא עבד לחם רב לרברבנוהי אלף ולקבל אלפא חמרא שתה : ב בלשאצר אמר בטעם חמרא להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר אבוהי מן-היכלא די בירושלם וישתון בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה : ג באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן-היכלא די-בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה : ד אשתיו חמרא ושבחו לאלהי דהבא וכספא נחשא פרזלא אעא ואבנא : ה בהשעתה נפקה אצבען די יד-אנש וכתבן לקבל נברשתא על-גירא די-כתל היכלא די מלכא ומלכא חזה פס ידה די כתבה : ו אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן : ז קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא כשדאי וגזריא ענה מלכא ואמר לחכימי בבל די כל-אנש די-יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש והמניכא די-דהבא על-צוארה ותלתי במלכותא ישלט : ח אדין עלין כל חכימי מלכא ולאכהלין כתבא למקרא ופשרה להודעה למלכא : ט אדין מלכא בלשאצר שגיא מתבהל וזיוהי שנין עלוהי ורברבנוהי משתבשין : י מלכתא לקבל מלי מלכא ורברבנוהי לבית משתיא עלת ענת מלכתא ואמרת מלכא לעלמין חיי אל-יבהלוך רעיונך וזיוך אל-ישתנו : יא איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישין בה ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית