א נבוכדנצר מלכא עבד צלם די-דהב רומה אמין שתין פתיה אמין שת אקימה בבקעת דורא במדינת בבל : ב ונבוכדנצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא למתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא : ג באדין מתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא וקימין לקבל צלמא די הקים נבוכדנצר : ד וכרוזא קרא בחיל לכון אמרין עממיא אמיא ולשניא : ה בעדנא די-תשמעון קל קרנא משרוקיתא קתרוס סבכא פסנתרין סומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא : ו ומן-די-לא יפל ויסגד בה-שעתא יתרמא לגוא-אתון נורא יקדתא : ז כל-קבל דנה בה-זמנא כדי שמעין כל-עממיא קל קרנא משרוקיתא קתרוס שבכא פסנטרין וכל זני זמרא נפלין כל-עממיא אמיא ולשניא סגדין לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא : ח כל-קבל דנה בה-זמנא קרבו גברין כשדאין ואכלו קרציהון די יהודיא : ט ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכא מלכא לעלמין חיי : י אנת מלכא שמת חעם די כל-אנש דיישמע קל קרנא משרקיתא קתרוס שבכא פסנתרין וסופניה וכל זני זמרא יפל ויסגד לצלם דהבא : יא ומן-ד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית