א ובשנים עשר חדש הוא-חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר-המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם : ב נקהלו היהודים בעריהם בכל-מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי רעתם ואיש לא-עמד לפניהם כי-נפל פחדם על-כל-העמים : ג וכל-שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועשי המלאכה אשר למלך מנשאים את-היהודים כי-נפל פחד- מרדכי עליהם : ד כי-גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל-המדינות כי-האיש מרדכי הולך וגדול : ה ויכו היהודים בכל-איביהם מכת-חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם : ו ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש : ז ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא : ח ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא : ט ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא : י עשרת בני המן בן-המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את-ידם : יא ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך : יב ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני-המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה-שאלתך וינתן לך ומה-בקשתך עוד ותעש : יג ותאמר אסתר אם-עלהמלך טוב ינתן גם-מחר ליהודים אשר בשו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית