א ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד-כוש שבע ועשרים ומאה מדינה : ב בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כמא מלכותו אשר בשושן הבירה : ג בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל-שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו : ד בהראתו את-עשר כבוד מלכותו ואת-יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום : ה ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל-העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד-קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך : ו חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי-בוץ וארגמן על-גלילי כסף ועמודי שש מחות זהב וכסף על רצפת בהט-ושש ודר וסחרת : ז והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך : ח והשתיה כדת אין אנס כי-כן ימד המלך על כל-רב ביתו לעשות כרצון איש-ואיש : ט גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש : י ביום השביעי כטוב לב-המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת המריסים המשרתים את-פני המלך אחשורוש : יא להביא את-ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את-יפיה כי-טובת מראה היא : יב ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד המריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו : י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית