א זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט : ב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו : ג וגם-בדרך כשמכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא : ד אם-רוח המושל תעלה עליך מקומך אל-תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים : ה יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט : ו נתן המכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו : ז ראיתי עבדים על-סוסים ושרים הלכים כעבדים על-הארץ : ח חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש : ט ממיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים ימכן בם : י אם-קהה הברזל והוא לאפנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשר חכמה : יא אם-ישך הנחש בלוא-לחש ואין יתרון לבעל הלשון : יב דברי פי-חכם חן ושפתות כסיל תבלענו : יג תחלת דברי-פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה : יד והמכל ירבה דברים לא-ידע האדם מה-שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו : טו עמל הכסילים תיגענו אשר לא-ידע ללכת אל-עיר : טז אי-לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו : יז אשריך ארץ שמלכך בן-חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי : יח בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית : יט לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את-הכל : כ גם במדעך מלך אל-תקלל ובחדרי משכבך אל-תקלל ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית