א מי-כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא : ב אני פי-מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים : ג אל-תבהל מפניו תלך אל-תעמד בדבר רע כי כל-אשר יחפץ יעשה : ד באשר דבר-מלך שלטון ומי יאמר-לו מה-תעשה : ה שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם : ו כי לכל-חפץ יש עת ומשפט כי-רעת האדם רבה עליו : ז כי-איננו ידע מה-שיהיה כי כאשר יהיה מי יגיד לו : ח אין אדם שליט ברוח לכלוא אתהרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא-ימלט רשע את-בעליו : ט את-כלזה ראיתי ונתון את-לבי לכל-מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו : י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כןעשו גם-זה הבל : יא אשר אין-נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על-כן מלא לב בני-האדם בהם לעשות רע : יב אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם-יודע אני אשר יהיה-חוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו : יג וטוב לא-יהיה לרשע ולא-יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים : יד יש-הבל אשר נעשה על-הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים אמרתי שגם-זה הבל : טו ושבחתי אני את-השמחה אשר א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית