א טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו : ב טוב ללכת אל-בית-אבל מלכת אל-בית משתה באשר הוא סוף כל-האדם והחי יתן אל-לבו : ג טוב כעס משחק כי-ברע פנים ייטב לב : ד לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה : ה טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים : ו כי כקול המירים תחת המיר כן שחק הכסיל וגם-זה הבל : ז כי העשק יהולל חכם ויאבד את-לב מתנה : ח טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך-רוח מגבה-רוח : ט אל-תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח : י אל-תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על-זה : יא טובה חכמה עם-נחלה ויתר לראי השמש : יב כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה : יג ראה את-מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו : יד ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את-זה לעמת-זה עשה האלהים על-דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה : טו אתהכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו : טז אל-תהי צדיק הרבה ואל-תתחכם יותר למה תשומם : יז אל-תרשע הרבה ואל-תהי סכל למה תמות בלא עתך : יח טוב אשר תאחז בזה וגם-מזה אל-תנח את-ידך כי-ירא אלהים יצא את-כלם : יט החכמה תעז לחכם מעשרה שליטי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית