א זכר יהוה מה-היה לנו הביטה וראה את-חרפתנו : ב נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים : ג יתומים היינו ואין אב אמתינו כאלמנות : ד מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו : ה על צוארנו נרדפנו יגענו ולא הונח-לנו : ו מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם : ז אבתינו חטאו ואינם ואנחנו עונתיהם סבלנו : ח עבדים משלו בנו פרק אין מידם : ט בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר : י עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב : יא נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה : יב שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו : יג בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו : יד זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם : טו שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו : טז נפלה עטרת ראשנו אוי-נא לנו כי חטאנו : יז על-זה היה דוה לבנו עלאלה חשכו עינינו : יח על הר-ציון ששמם שועלים הלכו-בו : יט אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור : כ למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים : כא השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם : כב כי אם-מאס מאסתנו קצפת עלינו עד-מאד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית