א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו : ב אותי נהג וילך חשך ולא-אור : ג אך בי ישב יהפך ידו כל-היום : ד בלה בשרי ועורי שבר עצמותי : ה בנה עלי ויקף ראש ותלאה : ו במחשכים הושיבני כמתי עולם : ז גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי : ח גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי : ט גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה : י דב ארב הוא לי ארי במסתרים : יא דרכי סורר ויפשחני שמני שמם : יב דרך קשתו ויציבני כמחרא לחץ : יג הביא בכליותי בני אשפתו : יד הייתי שחק לכל-עמי נגינתם כל-היום : טו השביעני במרורים הרוני לענה : טז ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר : יז ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה : יח ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה : יט זכר-עניי ומרודי לענה וראש : כ זכור תזכור ותשוח עלי נפשי : כא זאת אשיב אל-לבי על-כן אוחיל : כב חסדי יהוה כי לא-תמנו כי לא-כלו רחמיו : כג חדשים לבקרים רבה אמונתך : כד חלקי יהוה אמרה נפשי על-כן אוחיל לו : כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו : כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה : כז טוב לגבר כי-ישא על בנעוריו : כח ישב בדד וידם כי נטל עליו : כט יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה : ל יתן למכהו לחי ישבע בחרפה : לא כי לא יזנח לעולם אדני : לב כי אם-הוגה ור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית