א ולנעמי מודע לאישה איש גבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בעז : ב ותאמר רות המואביה אל-נעמי אלכה-נא השדה ואלקטה בשבלים אחר אשר אמצא-חן בעיניו ותאמר לה לכי בתי : ג ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבעז אשר ממשפחת אלימלך : ד והנה-בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יהוה עמכם ויאמרו לו יברכך יהוה : ה ויאמר בעז לנערו הנצב על-הקוצרים למי הנערה הזאת : ו ויען הנער הנצב על-הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם-נעמי משדה מואב : ז ותאמר אלקטה-נא ואספתי בעמרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבקר ועד-עתה זה שבתה הבית מעט : ח ויאמר בעז אל-רות הלוא שמעת בתי אל-תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם-נערתי : ט עיניך בשדה אשר-יקצרון והלכת אחריהן הלוא צויתי אתהנערים לבלתי נגעך וצמת והלכת אל-הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים : י ותפל עלפניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה : יא ויען בעז ויאמר לה הגד הגד לי כל אשר-עשית את-חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל-עם אשר לא-ידעת תמול שלשום : יב ישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית