א הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד : ב שניך כעדר הקצובות שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם : ג כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך : ד כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים : ה שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים : ו עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל-הר המור ואל-גבעת הלבונה : ז כלך יפה רעיתי ומום אין בך : ח אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים : ט לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחת מעיניך באחד ענק מצורניך : י מה-יפו דדיך אחתי כלה מה-חבו דדיך מיין וריח שמניך מכל-בשמים : יא נפת תחפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון : יב גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום : יג שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם-נרדים : יד נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל-עצי לבונה מר ואהלות עם כל-ראשי בשמים : טו מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן-לבנון : טז עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית