א אני חבצלת השרון שושנת העמקים : ב כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות : ג כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי : ד הביאני אל-בית היין ודגלו עלי אהבה : ה סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי-חולת אהבה אני : ו שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני : ז השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה עד שתחפץ : ח קול דודי הנה-זה בא מדלג עלההרים מקפץ על-הגבעות : ט דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה-זה עומד אחר כתלנו משגיח מן-החלנות מציץ מן-החרכים : י ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי-לך : יא כי-הנה המתיו עבר הגשם חלף הלך לו : יב הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו : יג התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי יפתי ולכי-לך : יד יונתי בחגוי המלע בסתר המדרגה הראיני את-מראיך השמיעיני את-קולך כי- קולך ערב ומראיך נאוה : טו אחזו-לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר : טז דודי לי ואני לו הרעה בשושנים : יז עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה-לך דודי לצבי או לעפר האילים על-הרי בתר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית