א הן-תחלתו נכזבה הגם אל-מראיו יטל : ב לא-אכזר כי יעורנו ומי הוא לפני יתיצב : ג מי הקדימני ואשלם תחת כל-השמים לי-הוא : ד לו-אחריש בדיו ודבר-גבורות וחין ערכו : ה מי-גלה פני לבושו בכפל רסנו מי יבוא : ו דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה : ז גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר : ח אחד באחד יגשו ורוח לא-יבוא ביניהם : ט איש-באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו : י עטישתיו תהל אור ועיניו כעפעפי-שחר : יא מפיו לפידים יהלכו כידודי אש יתמלטו : יב מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח ואגמן : יג נפשו גחלים תלהט ולהב מפיו יצא : יד בצוארו ילין עז ולפניו תדוץ דאבה : טו מפלי בשרו דבקו יצוק עליו בל-ימוט : טז לבו יצוק כמו-אבן ויצוק כפלח תחתית : יז משתו יגורו אלים משברים יתחחאו : יח משיגהו חרב בלי תקום חנית ממע ושריה : יט יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה : כ לא-יבריחנו בן-קשת לקש נהפכו-לו אבני-קלע : כא כקש נחשבו תותח וישחק לרעש כידון : כב תחתיו חדודי חרש ירפד חרוץ עלי-טיט : כג ירתיח כמיר מצולה ים ישים כמרקחה : כד אחריו יאיר נתיב יחשב תהום לשיבה : כה אין-על-עפר משלו העשו לבליחת : כו את-כל-גבה יראה הוא מלך על-כל-בני-שחץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית