א אף-לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו : ב שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא : ג תחתכל-השמים ישרהו ואורו על-כנפות הארץ : ד אחריו ישאג-קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי-ישמע קולו : ה ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע : ו כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו : ז ביד-כל-אדם יחתום לדעת כל-אנשי מעשהו : ח ותבא חיה במו-ארב ובמעונותיה תשכן : ט מן-החדר תבוא סופה וממזרים קרה : י מנשמתאל יתן-קרח ורחב מים במוצק : יא אף-ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו : יב והוא מסבות מתהפך בתחבולתיו לפעלם כל אשר יצום על-פני תבל ארצה : יג אם-לשבט אם-לארצו אם-לחסד ימצאהו : יד האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל : טו התדע בשום-אלוה עליהם והופיע אור עננו : טז התדע על-מפלשי-עב מפלאות תמים דעים : יז אשר-בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום : יח תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק : יט הודיענו מהנאמר לו לא-נערך מפני-חשך : כ היספר-לו כי אדבר אם-אמר איש כי יבלע : כא ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם : כב מצפון זהב יאתה על-אלוה נורא הוד : כג שדי לא-מצאנהו שגיא-כח ומשפט ורב-צדקה לא יענה : כד לכן יראוהו אנשים לא-יראה כל-חכמי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית