א וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את-איוב כי הוא צדיק בעיניו : ב ויחר אף אליהוא בן-ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על-צדקו נפשו מאלהים : ג ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא-מצאו מענה וירשיעו את-איוב : ד ואליהו חכה את-איוב בדברים כי זקנים-המה ממנו לימים : ה וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו : ו ויען אליהוא בן-ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על-כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם : ז אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה : ח אכן רוח-היא באנוש ונשמת שדי תבינם : ט לא-רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט : י לכן אמרתי שמעה-לי אחוה דעי אף-אני : יא הן הוחלתי לדבריכם אזין עד-תבונתיכם עד-תחקרון מלין : יב ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם : יג פן-תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לאאיש : יד ולא-ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו : טו חתו לא-ענו עוד העתיקו מהם מלים : טז והוחלתי כי-לא ידברו כי עמדו לא-ענו עוד : יז אענה אף-אני חלקי אחוה דעי אף-אני : יח כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני : יט הנה-בטני כיין לא-יפתח כאבות חדשים יבקע : כ אדברה וירוח-לי אפתח שפתי ואענה : כא אל-נא אשא פני-איש ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית