א ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר-מאסתי אבותם לשית עם-כלבי צאני : ב גםכח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח : ג בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמש שואה ומשאה : ד הקטפים מלוח עלי-שיח ושרש רתמים לחמם : ה מן-גו יגרשו יריעו עלימו כגנב : ו בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים : ז בין-שיחים ינהקו תחת חרול יספחו : ח בני-נבל גם-בני בלי-שם נכאו מן-הארץ : ט ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה : י תעבוני רחקו מני ומפני לא-חשכו רק : יא כי-יתרי פתח ויענני ורסן מפני שלחו : יב על-ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם : יג נתסו נתיבתי להותי-יעילו לא עזר למו : יד כפרץ רחב יאתיו תחת שאה התגלגלו : טו ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישעתי : טז ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני ימי-עני : יז לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון : יח ברב-כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני : יט הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר : כ אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן בי : כא תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני : כב תשאני אל-רוח תרכיבני ותמגגני תושיה : כג כי-ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל-חי : כד אך לא-בעי ישלח-יד אם-בפידו להן שוע : כה אם-לא בכיתי לקשה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית