א ויען איוב ויאמר : ב מה-עזרת ללא-כח הושעת זרוע לא-עז : ג מה-יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת : ד את-מי הגדת מלין ונשמת-מי יצאה ממך : ה הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם : ו ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון : ז נטה צפון על-תהו תלה ארץ עלבלי-מה : ח צרר-מים בעביו ולא-נבקע ענן תחתם : ט מאחז פני-כמה פרשז עליו עננו : י חק-חג על-פני-מים עד-תכלית אור עם-חשך : יא עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו : יב בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב : יג ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח : יד הןאלה קצות דרכיו ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורותיו מי יתבונן :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית