א מדוע משדי לא-נצפנו עתים וידעיו לא-חזו ימיו : ב גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו : ג חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה : ד יחו אביונים מדרך יחד חבאו עניי-ארץ : ה הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לחרף ערבה לו לחם לנערים : ו בשדה בלילו יקצורו וכרם רשע ילקשו : ז ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה : ח מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו-צור : ט יגזלו משד יתום ועל-עני יחבלו : י ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר : יא בין-שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו : יב מעיר מתים ינאקו ונפש-חללים תשוע ואלוה לא-ישים תפלה : יג המה היו במרדי-אור לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו : יד לאור יקום רוצח יקטל-עני ואביון ובלילה יהי כגנב : טו ועין נאף שמרה נשף לאמר לא-תשורני עין וסתר פנים ישים : טז חתר בחשך בתים יומם חתמו-למו לא-ידעו אור : יז כי יחדו בקר למו צלמות כי-יכיר בלהות צלמות : יח קל-הוא על-פני-מים תקלל חלקתם בארץ לא-יפנה דרך כרמים : יט ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג שאול חטאו : כ ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא-יזכר ותשבר כעץ עולה : כא רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב : כב ומשך אבירים בכחו יקום ולא-יאמין בחיין : כג יתן-לו לבטח ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית